Regulament oficial al concursului

“Telekom iti animeaza povestea pe Nickelodeon!”

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 

1.1.         Organizatorii concursului “Telekom iti animeaza povestea pe Nickelodeon!” (denumit in continuare “Concursul”) este:

i.  TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 3-5, Cladirea City Gate, Turnul de Nord, Etajele 7-18, sector 1, cod postal 013702, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/8926/1997, CUI/CIF RO427320, capital social subscris si varsat 318.464.490 lei, operator de date cu caracter personal cu nr. 292, reprezentata prin doamna Ruxandra Voda, Director Corporate Communication Romania.

 

1.2.         Concursulse desfasoara prin intermediul agentiei de comunicare S.C. BAKERS DIGITAL COMMUNICATION S.R.L. (denumita in continuare “Agentia” sau “Bakers”), reprezentata legal de catre doamna Loredana Visa, in calitate de Administrator, cu sediul in str. Calea Floreasca nr. 61, sector 1, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare RO 29231020, atribut fiscal RO, inregistrata la Registrul sub nr. J40/12330/2011, avand contul bancar RO23BUCU2762231977015RON deschis la Alpha Bank, sucursala Ion Mihalache, telefon 021.231.9195, fax 021.231.9199, e-mail contact@bakers.ro, inregistrata la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL sub nr. 22677.

 

1.3.         Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”) si se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, actualizata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, fiind obligatoriu pentru toti participantii la Concurs. Regulamentul precum si detaliile Concursului sunt disponibile fiecarui solicitant in mod gratuit pe www.povestianimate.ro si pe toata durata Concursului.

 

1.4.         Telekom isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala www.povestianimate.ro. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

1.5.         Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial si in conformitate cu legea din Romania privind concursurile desfasurate in mediul online.

 

1.6.         Premiile sunt puse la dispozitie de catre VIACOM GLOBAL HUNGARY KFT., companie inregistrata sub legile din Ungaria cu sediul in Budapesta, Strada Bocskai 134 -146, inresitrata cu numarul 01 – 09 – 0939677, 2272432-2-43, reprezentata prin domnul Bartosz Witak, Director General, in calitatea sa de partener al TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. Participantii inteleg si accepta ca VIACOM GLOBAL HUNGARY KFT este raspunzator pentru oferirea Premiilor (va inmana direct premiile Castigatorilor), va indeplini orice obligatii legale si va suporta orice riscuri ce deriva din aceasta cu exceptia celor prevazute la SECTIUNEA 12. TAXE din prezentul Regulament.

 

1.7.         Telekom are urmatoarele drepturi:

  • dreptul de a  refuza / descalifica un Participant daca acesta nu respecta toate prevederile acestui Regulament, fara a fi obligat sa justifice decizia luata de Telekom sau de Agentie;
  • dreptul de a sterge din pagina Concursului orice Participant, fara a notifica Participantul si fara a oferi niciun fel de daune in acest sens, in cazul in care Participantul nu a respectat prevederile prezentului Regulament sau a comis o frauda, in masura in care este descalificanta.
  • Dreptul de a modifica scriptul pe care se bazeaza povestea inscrisa in Concurs de catre Participant astfel incat sa se incadreze in 2 minute de animatie.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

2.1          Concursul este organizat exclusiv in mediul virtual (online), pe pagina www.povestianimate.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

3.1          Concursul incepe la data de 22.08.2016 si se va desfasura pana la data de 20.09.2016, 23:59 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Concursului”).

3.2          Participantii trebuie sa inscrie povestea prin intermediul paginii de internet pana la data de 20.09.2016, ora 23:59.

3.3          Votarea povestilor aprobate va incepe din data de 21.09.2016 00:00 si pana la data de 30.09.2016 ora 17:00.

3.4          Votarea publica se termina la data de 30.09.2016 ora 17:00.

3.5          Selectia juriului se va face publica pe data de 03.10.2016.

3.6          Telekom isi rezerva dreptul de a prelungi Perioada Concursului pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe pagina dedicata Concursului www.povestianimate.ro.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1          Poate participa la Concurs orice persoana fizica, cetatean roman cu domiciliul sau resedinta in Romania sau cetatean strain rezident pe teritoriul Romaniei (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala inregistrat la Administratia Financiara) si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare "Participantii"). Concursul se adreseaza Participantilor cu varsta intre 9 -14 ani la data demararii Concursului, iar toate inscrierile se vor face de catre un tutore.

 

4.2          Angajatii si colaboratorii / angajatii colaboratorilor Telekom, Viacom si ai Agentiei precum si sotii sau rudele acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv nu au dreptul de a participa la Concurs.

 

4.3          Participantul la acest Concurs trebuie sa fie un "posesor legal" al unei adrese de e-mail in perioada Concursului. "Posesor legal" este numita orice persoana careia i s-a dat in folosinta o adresa de e-mail de catre un distribuitor de servicii de Internet sau alta organizatie (firma, institutie etc.) care are dreptul sa creeze si sa desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

 

4.4          Telekom nu are obligatia de a verifica si de a certifica titlul Participantului asupra contului de email cu care acesta participa la Concurs si nu poate fi tinut raspunzator pentru lipsa titlului sau orice utilizari neautorizate a acestuia de catre Participant.

 

4.5          Pentru a putea  participa la Concurs utilizatorul trebuie sa ia la cunostinta si sa accepte prezentul Regulament. Participarea la Concurs echivaleaza cu acceptarea integrala, fara obiectiuni, de catre participanti a prezentului Regulament.

 

4.6          Fiecare Participant are dreptul sa inscrie in Concurs o singura poveste (denumita in continuare "Povestea") pentru a avea o sansa la castigarea premiilor oferite de Telekom si poate participa orice Participant care indeplineste conditiile sus-mentionate si care parcurge toate etapele indicate in Sectiunea 6 a prezentului Regulament.

 

4.7          Reprezentantul legal al Participantului are obligatia sa inscrie copiii cu varstele intre 9 si 14 ani.

 

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

 

5.1          In cadrul Concursului, se vor acorda:

i. 2 (doua) Marii Premii: povesti animate, difuzate pe Nickelodeon folosind scriptul celor doi castigatori din cadrul concursului plus 2 (doua) excursii de familie la un parc tematic Nickelodeon;

ii. 8 (opt) Pungi cadouri Nickelodeon, premii mentionate in sectiunile 7 si 9 din Regulament;

iii. 100 (osuta) Premii garantate pentru clientii Telekom / NextGen, detaliate ca in articolul 7.5. 

 

5.2          Participantii care sunt clienti Telekom / NextGen si ale caror Povesti vor fi validate vor primi un Premiu garantat.

 

Denumire articol

Cantitate

Valoare

Valoare totala

-          Marele premiu: Poveste animata folosind scriptul castigatorului + excursie in familie la un parc tematic Nickelodeon (Parcul de distractii din Madrid)

2

 

 

 

4000 Euro

8.000 Euro

 

 

 

-          Pungi cadouri Nickelodeon: Set cadou produse promotionale Nickelodeon (rucsac, sapca, produse personalizate)

8

100 Euro

 

800 Euro

 

-          Premii garantate pentru clientii Telekom / NextGen (rucsac original Nickelodeon)

100

40 EURO

4.000 EURO

 

5.3          Valoarea totala a premiilor este de maxim 12.800 EUR, in functie de optiunile de pret disponibile la momentul achizitionarii biletelor de avion.

 

5.4          Nu se va acorda contravaloarea in bani sau in alte produse, iar premiile castigate nu sunt transmisibile si altor Participanti sau unor terti. Imaginile de pe materialele de promovare a Concursului sunt cu titlu informativ/ de prezentare.

 

5.5          Excursia de familie va fi pentru 4 membrii (2 adulti si 2 copii). Termenii si conditiile specifice se aplica in conformitate cu Regulamentul.

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

 

6.1          Pentru a participa la Concurs si pentru a putea castiga premiile acordate de catre Viacom in cadrul acestuia, Participantii care indeplinesc conditiile de participare, mentionate in Sectiunea 4 - „DREPTUL DE PARTICIPARE” din prezentul Regulament, trebuie sa urmeze intocmai pasii mentionati in urmatorul mecanism:

 

6.2          Concursul se va desfasura in perioada 22.08.2016 - 20.09.2016 pe www.povestianimate.ro.

 

6.3          Participantii trebuie sa completeze formularul de inscriere cu toate informatiile obligatorii (nume si prenume, numar de telefon, cod de facturare/abonat Telekom Romania Communications SA/NetxGen, adresa e-mail).

 

6.4          Participantii trebuie sa trimita povestea cu un numar maxim de 5.000 caractere.

 

6.5          Se va lua in considerare numai o singura inscriere pentru fiecare Participant si anume prima inscriere.

 

6.6          De asemenea, se vor lua in considerare pentru desemnarea castigatorilor doar inscrierile inregistrate in perioada specificata mentionata in Sectiunea 3 - "PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI", articolul 3.1.

 

6.7          Fiecare Participant trebuie sa respecte urmatoarele cerinte obligatorii in vederea inscrierii si participarii sale valabile la Concurs:

-  Materialele cu continut pornografic, ofensator, care contin injurii, care descriu orice forma de violenta sau prezinta scene in care se produce durere cuiva sau scene de violenta sexuala sau de cruzime, scene care prezinta sau sugereaza acte sexuale;

- Materiale care prezinta arme de orice fel, care constituie o incalcare a legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi incalcata;

- Materiale care prezinta consum de droguri sau alte substante ilegale, care prezinta consum excesiv de alcool;

- Materiale care promoveaza rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica sau sociala, care dovedesc un caracter abuziv, indecent, calomniator sau obscen, care pot aduce prejudicii unei persoane si/sau incalca dreptul la imagine al unei persoane, afaceri sau intreprinderi, care sunt protejate de drepturi de autor, care contin publicitate;

- Materiale promotionale ale unor terti, care contravin Regulilor Casei publicate pe pagina de Facebook a Telekom Romania nu vor fi acceptate pentru inscrierea in Campanie.

 

6.8          Participantul nu va incarca materiale comerciale, publicitare si nici nu va transmite comentarii, de natura comerciala care, in mod direct sau indirect promoveaza anumite produse sau servicii, promotii, campanii etc. De asemenea, este interzisa solicitarea adresata de catre un Participant altor Participanti sa devina membri/utilizatori/vizitatori ai vreunui site, grup de discutie, organizatie etc.

 

6.9          Comentariile incadrate in situatiile descrise la punctele 6.7 si 6.8 vor fi eliminate inainte de desemnarea castigatorilor.

 

6.10       La finalul Concursului, toti Participantii care au urmat pasii descrisi in mecanismul Concursului vor intra in procesul de extragere a Participantilor:

- In perioada 21.09.2016 – 30.09.2016 toate Povestile inscrise vor intra intr-un vot public unde orice utilizator pe pagina dedicatapoate vota povestile inscrise.

- Cele mai votate 10 povesti vor fi evaluate ulterior de un juriu compus din: Monica Bolocan, Laura Frunza, Dana Rogoz si Felician Lepadatu. In urma jurizarii se vor selecta primii 2 castigatori.

- Un participant poate castiga o singura data, luandu-se in calcul prima inscriere in Concurs.

 

6.11       Dupa desemnarea castigatorilor, Telekom va publica pe pagina dedicata www.povestianimate.ro, o lista cu castigatorii pe data de 03.10.2016. Agentia va lua legatura cu castigatorii Concursului pe data de 05.10.2016, in vederea validarii si a obtinerii informatiilor necesare pentru trimiterea premiilor.

 

6.12       Telekom/ Agentia are urmatoarele drepturi:

- Inscrierea unei Povesti nu garanteaza Participantului participarea la Concurs, Telekom  / Agentia are dreptul de a respinge / descalifica orice comentarii / povesti care nu respecta acest Regulament;

- Telekom / Agentia este indreptatit/a sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea, costurile acestui Concurs, desfasurarea in bune conditii a acesteia. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea in mod nelegal sau neregulamentar de premii;

- Telekom / Agentia va notifica autoritatile competente cu privire la aceste fapte si totodata va putea solicita atragerea raspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 7. SELECTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

 

7.1          Acordarea Premiilor oferite in cadrul Concursului se va face in 2 (doua) etape.

 

7.2          Prima etapa va fi pe baza evaluarii Povestilor transmise pe www.povestianimate.ro Evaluarea se va face pe baza numarului de voturi primite de fiecare Poveste in parte, in perioada 21.09.2016, 00:00 – 30.09.2016.

 

7.3          Top 10 Povesti in functie de numarul de voturi obtinute din votul public vor fi apoi analizate de catre juriu. Primele 2 povesti selectate vor castiga Marele Premiu. Cei 8 ramasi in clasament vor castiga premiile secundare constand in Pungi cadouri Nickelodeon.

 

7.4          Notarea Povestilor din top 10 se va face de catre un juriu format din 4 membri: Monica Bolocan psiholog, supervizor efecte speciale Felician Lepadatu, blogger Laura Frunza, actrita Dana Rogoz. Jurizarea se va face pe baza criteriilor urmatoare:

- creativitate;

- acuratetea folosirii limbii romane;

- corectitudinea exprimarii gramaticale;

- originalitatea ideii si a modului in care aceasta este dezvoltata;

- respectarea unor etape de baza in relatarea povestii: introducere, cuprins cu punct culminant, deznodamant.

 

7.5          Juriul va analiza primele cele mai votate 12 Povesti. Primele 2 clasate vor fi considerate castigatoare, iar urmatorii doi Participanti vor fi considerati rezerve. Dupa confirmarea celor 2 castigatori primii 8 Participanti de pe lista rezultata ramasa vor fi considerati castigatorii Pungi cadouri Nickelodeon..

 

7.6          Primii 100 de abonati Telekom Romania si/sau Next Gen Romania, pe baza numarului de identificare prin codul lor de abonat vor primi un Premiu garantat.

 

7.7          Participantilor la Concurs nu le este impusa vreo taxa de participare la acest Concurs si niciun fel de cheltuieli indirecte, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (de ex. cheltuieli generate de accesul la Internet in vederea inscrierii la Concurs. Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

 

7.8          Participantii sunt informati cu privire la faptul ca desemnarea Participantilor castigatori se va face exclusiv prin intermediul criteriului mai sus mentionat.

 

7.9          Dupa ce castigatorii au fost contactati de Agentie in termenul specificat mai sus, li se va cere sa trimita, pana in data de 10.10.2016, ora 19:00, o copie scanata dupa B.I. / C.I. cu mentiunea “Sunt de acord cu furnizarea acestei copii catre Bakers Digital Communication S.R.L si Telekom Romania Communications SA si cu colectarea datelor cu caracter personal incluse pe acesta“ adresa domiciliului si un numar de telefon la care poate fi contactat, pe o adresa de e-mail apartinand Agentiei. Datele cu caracter personal solicitate sunt necesare in vederea validarii Participantului, cat si in vederea evitarii eventualelor fraude in procesul de acordare a Premiului. Lipsa furnizarii integrale a informatiilor atrage dupa sine imposibilitatea confirmarii conditiilor de inscriere si, prin urmare, a livrarii premiilor in cauza.

 

7.10       Telekom isi declina orice raspundere in situatia in care _Participantul nu raspunde la mesajul privat sau e-mail-ul apartinand Agentiei, nu vorbeste limba romana, are deficiente vizuale/auditive sau de alta natura sau pentru orice situatii in care Participantul nu poate fi contactat prin e-mail in termenul de 48 de ore mai sus mentionat. Participantul care nu poate fi contactat, indiferent de motiv, conform prezentului Regulament va fi desemnat necastigator si se va trece la contactarea rezervei alese.

 

7.11       Participantul declarat castigator are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra in posesia premiului prin intermediul mesajului transmis Telekom.

 

7.12       Refuzul exprimat in aceste conditii va fi consemnat de Telekom si se considera a fi irevocabil, Telekom declarand necastigator asemenea Participant si trecand la contactarea rezervei alese.

 

7.13       Premiile vor fi inmanate direct de catre partenerul VIACOM GLOBAL HUNGARY KFT, care va indeplini toate obligatiile legale si va suporta toate riscurile ce deriva din acestea, cu exceptia celor prevazute la SECTIUNEA 12. TAXE din prezentul Regulament. Orice cerere, reclamație in legatura cu premiile se va adresa numai catre Viacom, acesta fiind singurul responsabil pentru acordarea premiilor.

 

7.14     Urmatoarele norme se aplica castigatorul Marelui Premiu (denumit in continuare: "Castigator") al concursului:

 

- Fiecare Marele Premiu consta din 2 (doua) nopti in Madrid, pentru o familie de patru persoane care calatoresc impreuna, compusa din 2 adulti si 2 copii, cu varste de maxim 14 ani. In cazul in care apar situatii in care se doreste adaugarea unui membru suplimentar direct de familie , modalitatile de plata pentru persoana suplimentara urmand sa fie discutate de parti la momentul respectiv.

 

- Fiecare Marele Premiu include zborul tur-retur la clasa economica de la Bucuresti la Madrid, transferuri de la aeroportul din Madrid, cazare 2 nopti la hotel de 4* in Madrid intr-o camera de familie, bilete de familie Parque de Atracciones din Madrid.

 

- Castigatorul Marelui Premiu si invitatii sai alesi vor fi responsabil pentru asigurarile de calatorie, pentru calatoria spre si de la aeroportul din Bucuresti si toate celelalte cheltuieli personale.

 

- Castigatorul trebuie sa aiba o carte de identitate sau un pasaport cu o valabilitate de minim 6 luni dupa data de intoarcere, cu cel putin 2 pagini netimbrate si o viza (daca este cazul).

 

- Calatoria este disponibila incepand cu 1 iunie – 30 septembrie 2017 (in functie de disponibilitate), dar exclude perioadele de zile libere nationale, iar data rezervata nu poate fi schimbata odata stabilita.

 

- Castigatorul trebuie sa notifice in scris catre Viacom o data de plecare preferata cu 6 saptamani inainte de data preferata.

 

- Nu este disponibila nici o alternativa in bani, premiile nu sunt transferabile si nu sunt rambursabile.

 

- Cel putin unul dintre calatori trebuie sa aiba minim 18 ani. In cazul in care Castigatorul are sub varsta de 18 ani, el trebuie sa fie insotit de cel putin un adult cu varsta de minim 18 ani. In plus, oaspetii sub varsta de 16 ani trebuie sa aibe acordul parental scris ca pot calatori daca sunt insotiti de un parinte sau tutore.

 

- Castigatorul recunoaste ca se aplica termeni si conditii suplimentare ale transportatorilor aerieni.

 

- Castigatorul recunoaste ca VIACOM GLOBAL HUNGARY KFT nu va fi raspunzator pentru orice intarzieri sau anulari de catre transportatorii aerieni si nu are dreptul la nici o compensatie de la VIACOM GLOBAL HUNGARY KFT in acest sens.

 

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDARE

 

8.1        Pentru a fi validat drept castigator, Participantul la Concurs, trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile 4, 6 si 7 ale acestui Regulamentul.

 

8.2        Contestatiile cu privire la corectitudinea desemnarii castigatorilor se pot face in 12 ore de la data afisarii clasamentului pe pagina dedicata Concursului. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa de email: contact@bakers.ro si va cuprinde in mod obligatoriu:

i) numele, domiciliul, date de identificare;

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia;

 

8.3        Contestatiile se vor solutiona de catre Telekom in termen de 72 ore de la data primirii.

 

SECTIUNEA 9. RIDICAREA PREMIULUI

 

9.1          Premiile vor fi livrate castigatorilor in termen de 15 zile de la data validarii, vacanta pentru Marele premiu va fi livrata sub forma unui voucher.

 

9.2       Prin acceptarea prevederilor Regulamentului, Participantii sunt de acord sa ofere un interviu la cererea Viacom, in cazul in care vor castiga unul din premiile Concursului.

 

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR DATE LOR CU CARACTE R PERSONAL

 

10.1.   Prin participarea la Concurs, Participantul a fost informat si a acceptat conditiile prezentului Regulament. Prin participarea la concurs, Participantul isi exprima acordul explicit si fara echivoc ca Organizatorul sa foloseasca datele cu caracter personal pe care Participantul le furnizeaza si/sau pe care Organizatorul le detine, in scopurile prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal si informatiile detinute/transmise de catre Participant cu buna-credinta, asigurand pastrarea confidentialitatii si respectarea dreptului acestuia la viata privata, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislatiei in vigoare.

 

10.2    Prin participarea la Concurs, Participantul este de acord ca Organizatorul, sa prelucreze datele personale obtinute de de la Participant, in urmatoarele scopuri:

(i) organizarea si desfasurarea Concursului , precum si desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor;

ii) sustinerea unor activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, inscriere pentru un buletin informativ specific pentru un eveniment, feedback, intrebari, forumuri si activitati interactive, informatii in interes de business (cereri mass-media), activitati de publicitate, de promovare in cadrul mass- media, activitati administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, realizarea de rapoarte statistice cu privire la utilizarea serviciilor furnizate de catre Organizator.

 

10.3    Informatia va fi prelucrata de catre Telekom Romania in conformitate cu prevederile Legilor nr. 506/2004 şi 677/2001. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la  Concurs si sa le utilizeze in scopurile mentionate in cadrul prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

 

10.4    Organizatorul  garanteaza confidentialitatea datelor personale colectate de la Participanti, si garanteaza acestora urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

10.5.   Drepturile mentionate la art. 10.4. includ:

 

a) dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt prelucrate de catre Organizator;

b) dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date cu caracter personal ce il vizeaza sa  faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.  In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu va mai viza datele in cauza.

c) dreptul de a se adresa justitiei in situatia in care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor sale;

d) dreptul de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere in situatia in care considera ca datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

 

10.6.   La cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

 

10.7.   Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 10.4., solicitantul trebuie să inainteze o cerere scrisa, datata si semnata la sediul Telekom Romania la sediul din Piata Presei Libere nr. 3-5, Cladirea City Gate, Turnul de Nord, Sector 1, Bucuresti sau prin fax la numarul 021.400.67.95. In cerere se va preciza daca se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care să asigure predarea numai personal. Telekom Romania va comunica masurile adoptate / informatiile solicitate in termen de 15 (cinsprezece) zile de la data primirii cererii.

 

10.8.   Participantii care vor fi desemnati castigatori ai premiilor oferite sunt de acord ca Organizatorul, prin anunturi interne pe paginile de intranet sau prin orice alte mijloace de comunicare interna, sa faca publice numele, prenumele Participantului cat si premiile acordate.

 

10.9.   Participantul a fost informat si a acceptat prelucrarea datelor personale cu functie de identificare (ex. CNP), inclusiv prin fotocopierea documentelor care le contin, pentru scopurile si conditiile indicate in prezentul Regulament si pentru realizarea obligatiilor legale care le incumba Organizatorului acestui Concurs.

 

10.10. Datele cu caracter personal vor putea fi transmise, urmare a unei cereri expres formulate emise cu respectarea dispozitiilor legale, autoritatilor si/sau institutiilor publice, cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii actiunilor ilicite/infractiunilor informatice in vederea efectuarii de verificari justificate in baza legii.

 

10.11.  Dupa incheierea concursului, daca este cazul, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator in legatura cu concursul vor fi distruse si/sau sterse, in masura in care acestea nu se afla deja in posesia Organizatorului si sunt prelucrate si in alte scopuri decat cel al concursului, caz in care datele respective vor putea fi procesate in continuare de Organizator in scopul in care au fost colectate.

 

 

SECTIUNEA 11. DREPTURI DE AUTOR

 

11.1.   Participantul prin prezenta consimte in mod neconditionat si irevocabil ca, fara nicio remuneratie sau de orice fel, in masura maxima permisa de lege, Viacom si Telekom Romania au dreptul exclusiv de a utiliza Povestea sau orice parte a acesteia creata de catre Participant, fara nici un fel de restrictii, inclusiv dar fara a se limita la nici o restrictie in timp, volum, platforma sau teritoriu. In ceea ce priveste licenta acordata aici, Viacom are dreptul de a pune la dispozitia publicului o animatie, bazata pe Povestea inscrisa (denumit in continuare "Animatie") prin orice mijloace tehnice, metoda de livrare sau platforma, acum sau in viitor, si poate sublicentia terte parti pentru o astfel de utilizare sau vanzare (inclusiv, dar fara a se limita la toate drepturile de merchandising). Participantul nu mai poate exploata sau folosi povestea dupa transmiterea acesteia in concurs. Participantul recunoaste ca Viacom are dreptul exclusiv de a exploata povestea fara nici un fel de restrictii.

 

11.2.   Participantul recunoaste ca Animatia va fi folosita, distribuita si difuzata in discretia exclusiva a Viacom si / sau a furnizorului de servicii mass-media editarea animatiei in programarea canalului (...). Viacom si / sau furnizorul de servicii mass-media in programarea canalului au dreptul sa repete animatie pentru un numar nelimitat de ori in perpetuitate.

 

11.3.   Viacom si furnizorul de servicii mass-media a canalelor Viacom au dreptul, la propria discretie, de a adapta, edita, modifica, prelucra sau rescrie Povestea sau de a transfera toate drepturile unei terte parti legate de povestea inscrisa.

 

11.4.   Participantul acorda prin prezenta drepturi Viacom sau la oricare dintre companiile sale afiliate pentru exploatarea nelimitata a Povestii, fie in totalitate sau partial, de promovare, publicitate si in alte scopuri, fara nici un fel de restrictii.

 

11.5.   Participantul declara si garanteaza ca acesta este detinatorul drepturilor de autor ale oricaror lucrari utilizate pentru Poveste inscrisa sau a obtinut permisiunea din partea titularului (titularilor) privind drepturile de autor pentru utilizarea acesteia, in consecinta, Povestea nu incalca drepturile de autor ale unei terte parti. In cazul in care orice terta parte ridica pretentii impotriva Viacom, sau la oricare dintre companiile sale afiliate din cauza oricarei incalcari a drepturilor de autor in ceea ce priveste povestea, Participantul va fii pe deplin raspunzator si va exonera Viacom si oricare dintre companiile sale afiliate de raspundere impotriva unor astfel de  pretentii.

 

11.6. Pentru evitarea oricarui dubiu, dispozitiile prevazute in sectiunea 11 se aplica, deasemenea, drepturile de merchandising legate de Poveste si Animatie in masura maxima permisa de lege.

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

 

12.1. Taxele si impozitele aferente Premiilor la data acordarii lor vor fi platite de catre Organizator. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura (de exemplu contributii sociale datorate conform legii) in legatura cu Premiile sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor acestora.

 

12.2. Organizatorul ia act de faptul ca in conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obtinute de castigatorii premiilor care au o valoare de peste 600 RON sunt impozabile. In acest sens, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A in calitate de Organizator se obliga:

-  sa indeplineasca formalitatile privind plata si declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal;

-  sa achite pentru castigator, in termenul prevazut de legislatia fiscala, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de castigator prin acordarea premiilor.

 

12.3. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a Participantului validat ca si castigator.